Català   Castellano   English   Français  

Serveis que oferim

 

En els últims anys, el Principat d'Andorra ha viscut un important procés de canvi que ha permès que deixi de ser considerat paradís fiscal.

D'una banda, l'actual llei d'inversions estrangeres permet que persones no residents a Andorra puguin ser accionistes de fins al 100% d'una societat andorrana i que un inversor particular estranger pugui adquirir immobles a Andorra sense els antics límits d'inversió.

D'altra banda, Andorra ha implementat un sistema impositiu similar al dels països del nostre entorn i homologable amb ells, però amb uns tipus impositius més baixos, del 10% en línies generals, encara que amb uns règims especials que poden fer arribar la tributació efectiva al 2% o inclús al 0% en determinats casos.

Addicionalment a la baixa tributació, Andorra ha signat convenis per evitar la doble imposició amb varis Estats i continua treballant per aconseguir tenir-ne una xarxa més àmplia, ja que son una eina fonamental en la planificació fiscal internacional.

Tot això fa del Principat d'Andorra una jurisdicció fiscalment competitiva i atractiva de cara a realitzar inversions i/o establir negocis.

Els oferim els serveis de professionals que els informaran adequadament i portaran a terme les gestions oportunes:

A l'àmbit societari:

  • Tramitació de permisos d'inversió estrangera
  • Constitució de societats
  • Obertura de comerç
  • Realització de comptabilitats i preparació de Comptes Anuals
  • Realització i presentació de declaracions fiscals: Impost de Societats (IS), Declaracions d'IGI (similar a l'IVA per a un tipus general del 4,5%), etc ...

I al personal:

  • Tramitació de residències a Andorra en qualsevol de les modalitats de residència activa o passiva
  • Declaracions fiscals: IRPF, etc ...

Contacti amb nosaltres

El nostre horari és de

dilluns a divendres
de 9h30 a 13h30 i
de 15h30 a 19h30

Per resoldre qualsevol dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres

Contacte